Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: 38-480 Klimkówka ul. Kasztanowa 30
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: iwosport@interia.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 605056874
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 92 1020 2964 0000 6402 0145 5245
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 17:00